Sixers đổi Josh Richardson để lấy Seth Curry

Sixers đổi Josh Richardson để lấy Seth Curry

Ngoài ra, Dallas cũng được nhận thêm lượt chọn thứ 36 và họ vừa sử dụng nó để mang về Tyler Bey ở vòng Draft mới đây.

15:32 19/11/2020