Bỏ bóng đá đi theo rap, Royston Drenthe trắng tay ở tuổi 33

Bỏ bóng đá đi theo rap, Royston Drenthe trắng tay ở tuổi 33

Xem ra sự nghiệp của Royston Drenthe cũng lắm thăng trầm, khi anh quyết định từ bỏ bóng đá để đi theo ước mơ âm nhạc, rồi lại trắng tay ở tuổi 33.

15:28 07/12/2020