Man Utd và PSG tranh nhau Romain Faivre

Man Utd và PSG tranh nhau Romain Faivre

Không chỉ có Man Utd mà PSG cũng đang hạ quyết tâm phải có bằng được chữ ký của ngôi sao trẻ Romain Faivre.

9:59 12/01/2021