Dane Scarlett - viên kim cương của Tottenham

Dane Scarlett - viên kim cương của Tottenham

Ngày càng có nhiều Tiền đạo có chất lượng tỏa sáng từ lò đào tạo của Tottenham.

10:03 26/02/2021