Chủ tịch David Sullivan ủng hộ chương trình từ thiện của Marcus Rashford

Chủ tịch David Sullivan ủng hộ chương trình từ thiện của Marcus Rashford

Đồng Chủ tịch West Ham David Sullivan đã đóng góp 25.000 bảng cho Tổ chức Từ thiện FareShare UK, nhằm ủng hộ chương trình cung cấp suất ăn miễn phí cho trẻ em nghèo “Child Food Poverty Taskforce” được sáng lập bởi Tiền đạo Marcus Rashford.

11:55 28/10/2020