LeBron James tri ân Chadwick Boseman

LeBron James tri ân Chadwick Boseman

Huyền thoại “Báo đen” Chadwick Boseman đã phải dừng bước trong trận chiến với căn bệnh ung thư trực tràng ở tuổi 43.

18:12 01/09/2020